Referenties

Per sectie                    of ga naar alfabetisch

Onderstaande referenties zijn gebruikt en worden aanbevolen voor dieper graafwerk. Voorzover beschikbaar wordt er bij voorkeur verwezen naar Nederlandse vertalingen voor oorspronkelijke filosofische werken:

De ref code wordt in de teksten van deze site gebruikt om naar het werk te refereren.

Clustering per sectie:
a:    Algemeen

c:    Communicatie
k:    Kennistheorie
me: Mens
ma: Maatschappij   

 
code sectie voornaam schrijver Schrijver Title id/isbn uitgever
ST-TR a Stephen Toulmin Terug naar de Rede 90 391 0816 1 Agora
SDB-HHF a Silvain De Bleekere Het Huis van de filosofie 90 289 111 9 Pelckmans
MC-PAZ c Michael Clark Paradoxes from a to z 0 415 22809 3 Routledge
EGK c F.H.van Eemeren ea Argummentatieleer 2 Drogredenen 90 0127822 8 Wolters-Noordhof
EGK c F.H.van Eemeren ea Argumentatieleer 1 90 0127920 1 Wolters-Noordhof
CP-RA c Chaïm Perelman Retorica en argumentatie 90 263 2036 1 Ambo
AN-EA c Arne Naes Elementaire argumentatieleer 90 263 2028 0 Ambo
BVK-VU c Bart van Kerkhoven Vagueness Unlimited: In defece of a pragmatical Logic Philosophy 11-251 www.vub.ac.be /CLWF
RMS-P c R.M. Sainsbury Paradoxes 0 521 33749 6 Cambridge UP
DD-TnI c Donald Davidson Truth & Interpretation 0 19 875046 3 Oxford Univ.press
JFL-PW k Jean-Francois Lyotard het Postmoderne Weten 90 242 7561 x Kok Agora
COS-RoR k Calvin O. Schrag Resources of Rationality, a Response to Postmodern 0 253 35054 9 Indiana University Press
DH-HNU k David Hume On Human Nature and the Understanding Collins 06583 Collins
GL-WFDT k George Lakoff Women Fire & Dangerous Thinks 0 226 46804 6 Chicago UP
WL-EF k W Luijpen Inleiding Existentiele fenomenologie Aula 415 Spectrum
EH-Iph k Edmund Husserl Die idee der Phaenomenologie Husserliania B.II M.Nijhof
artinus Nijhof
KP-LSD k Karl R. Popper The logic of Scientific Dicovery 0 09 111721 6 Hutchinson
KP-OK k Karl R. Popper Objective Knowledge 0 19 875024 2 Oxford U.P.
RD-OM k René Descartes Over de Methode 90 6009 255 4 Boom
LW-LTP k Ludwig Wittgenstein Tractatus Logico-Philosophicus 0 7100 0962 3 Routledge
IK-KZR k Immanuel Kant Kritiek van de Zuivere Rede 90 5352 702 8 Boom
LL-JD k Louis Logister (red.) John Dewey inleiding tot zijn filosofie 905573 654 6 Damon
IL-WW k Imre Lakatos Wetenschapsfilosofie en Wetenschapsgeschiedenis 90 6009 175 2 Boom
FdW-CP ma Frans de Waal Chimpansee Politiek 90 230 0447 7 Brecht
FdW-V ma Frans de Waal Verzoening 90 274 6636 x Spectrum
FdW-dAiO ma Frans de Waal De Aap in Ons 90 254 2345 0 Contact
RR-SoO ma Richard Rorty Solidariteit of Objectiviteit 90 6009 967 2 Boom
AM-DRA ma Alasdair Macintyre Dependent Rational Animals 0 8126 9397 3 Chicago
GM-MZV me Gabriel Marcel De Mens Zichzelf een Vraagstuk uitg 1956-58 Erven J Bijleveld
MF-WD me Michel Foucault De Woorden en de Dingen 90 263 3018 9 Ambo
CLS-WD me Claude Lévi-Strauss Het Wilde Denken 90 290 0613 7 Meulenhoff
MF-OV me Michel Foucault De Orde van het Vertoog 90 6009 186 8 Boom
JPS-EH me Jean Paul Sartre Over het Existentialisme 90 6766 059 0 Rainbow
JPS-EN me Jean Paul Sartre L' etre et le Néant

MH-SZ me Martin Heidegger Zijn en Tijd 90 6168 630 x Sun
CvP-NP me C.A.van Peursen Na het Postmodernisme 90 391 0584 7 Kok Agora
DD-HBV me Daniel Dennett Het Bewustzijn Verklaard 90 2545 626 x rainbow
MN-WLW me Martha Nussbaum Wat Liefde weet 90 5352 355 3 Boom

Alfabetisch 
 
  (Aydin2007)
Aydin, C. De vele gezichten van de fenomenologie Aydin, C. (ed.) Chapter Charles S. Peirce Klement Pelckmans, 2007, pp. 197-217
  (Baker2001)
Baker, L.R. Explaining Beliefs Lynne Rudder Baker and her critics Meijers, A. (ed.) Chapter 2 Are Beliefs Brain States? CSLI Publications, 2001, pp. 1-17
  (Biesta2005)
Biesta, G. John Dewey, een inleiding tot zijn filosofie Logister, L. (ed.) Chapter Kennen als vorm van handelen, John Deweys transactionele kentheorie Damon, Budel, 2005
  (Bleekere)
de Bleekere, S. Het huis van de filosofie Pelckmans,
  (Bossche2007)
van den Bossche, M. De actualiteit van Martin Heideggers 'Zijn en Tijd' van den Bossche, M. (ed.) Chapter Een mogelijke dialoog: Heidegger en het pragmatisme Damon, Budel, 2007, pp. 193-210
electronic(Boyd2002)
Boyd, R. Scientific Realism 2002
  (Boyd1983)
Boyd, R. On the Current Status of Scientific Realism Erkenntnis, 1983, Vol. 19, pp. 45-90
  (Brandom1983)
Brandom, R. Heidegger categories in Being and Time Monist, 1983, Vol. 66:3, pp. 387-409
  (Bransen2001)
Bransen, J. Explaining Beliefs Lynne Rudder Baker and her critics Meijers, A. (ed.) Chapter 1 Introduction CSLI Publications, 2001, pp. 1-16
electronic(Bulea2003)
Bulea, M.C. What is the common ground shared by Martin Heidegger and Pragmatism? 2003
  (Carnap1939)
Carnap, R. Readings in the Philosophy of Science Feigl, H. (ed.) Chapter The Interpretation of Physics New York, 1953, pp. 309-318
  (Cartwright2008)
Cartwright, N. Nancy Cartwright's Philosophy of Science Chapter Standing up against tradition, reply Routledge, London, 2008, pp. 38-40
  (Cartwright1983)
Cartwright, N. 'How the Laws of Physics Lie' Clarendon Press Oxford, 1983
  (Chalmers:1999)
Chalmers, A. Wat heet wetenschap Boom, Amsterdam, 1999
  (Clark1997)
Clark, A. Being There, Putting Brain, Body and World together again MIT press (1998), 1997
  (Clark2002)
Clark, M. Paradoxes from a to z Routledge, London, 2002
  (Davidson1984)
Davidson, D. Inquiries into Truth and Interpretation Oxford Up, 1984/1991
  (Davidson1995)
Davidson, D. Problems of Rationality Davidson, D. (ed.) Chapter 1 The Problem of Objectivity Clarendon Press Oxford (2004), 1995, pp. 3-18
  (Davidson1987)
Davidson, D. Problems of Rationality Davidson, D. (ed.) Chapter 7 Problems in the Explanation of Action Clarendon Press Oxford (2004), 1987, pp. 101-116
  (Davidson1963)
Davidson, D. Actions, Reasons and Causes Journal of Philosophy, 1963, Vol. 60, pp. 685-700
  (Dennet1991)
Dennett, D. Consciousness Explained Little, Brown and Company, Boston, 1991
  (Descartes1637)
Descartes, R. Over de Methode vert. Th.Verbeek (ed.) Boom, Amsterdam, (1977), 1637
  (Dewey1932)
Dewey, J. The Essential Dewey vol.2 Hickman, L. A. (ed.) Chapter Moral Judgment and Knowledge Indiana UP(1998), 1932, pp. 328-340
  (Dewey1922)
Dewey, J. The Essential Dewey vol.2 Hickman, L. A. (ed.) Chapter From Human Nature and Conduct Indiana UP(1998), 1922, pp. 19-49
  (Dewey1911)
Dewey, J. The essential Dewey Hickman, L. A. (ed.) Chapter The Problem of Truth Indiana UP(1998), 1911, pp. 101-130
  (Dijksterhuis2007)
Dijksterhuis, A. Het slimme onbewuste Bert Bakker, Amsterdam, 2007
  (Draaisma2006)
Draaisma, D. Lichaam en Geest van Baak eo, J. (ed.) Chapter Het geschenk van Mnemosyne Damon, Budel, 2006, pp. 83-90
  (Dretske2001)
Dretske, F. Explaining Beliefs Meijers, A. (ed.) Chapter 3 Where is the Mind CSLI Publications, 2001, pp. 39-50
  (Dretske1988)
Dretske, F. Explaining Behavior MIT press (1988), 1988
  (Dummett1978)
Dummett, M. Truth and Other Enigmas Havard UP, Cambridge Mass., 1978
  (Eemeren1986)
F.H.van Eemeren, R.Grootendorst, T. Argumentatieleer 2 Wolters-Noordhoff; Groningen, 1986
  (Eemeren1983)
F.H.van Eemeren, R.Grootendorst, T. Argumentatieleer 1 Wolters-Noordhoff; Groningen, 1983
  (Fine1984)
Fine, A. Philosophy of Science M.Curd & J.A.Cover (ed.) Chapter 'The Natural Ontological Attitude' W.W.Norton & Comp. New York, 1998, pp. 1186-1208
  (Fine1984b)
Fine, A. The Natural Ontological Attitude M.Curd & J.A.Cover (ed.) W.W.Norton & Comp. New York, 1998
  (Foucault)
Foucault, M. De Woorden en de Dingen
  (Foucault1971)
Foucault, M. L'Ordre du Discours (De Orde van het Vertoog) vert. C.P.Heering Moorman (ed.) Boom, Amsterdam (1976), 1971
  (Fraassen2008)
van Fraassen, B.C. Scientific Representation Clarendon Press Oxford, 2008
  (Fraassen1985)
van Fraassen, B.C. Images of Science P.M.Churchland (ed.) Chapter Empirism in Philosophy of Science University press, Chicago, 1985
electronic(Frigg2006)
Frigg, R. & Hartmann, S. Models in Science 2006
  (Gethmann1987)
Gethmann, C.F. Heidegger und die praktische Philosophie Gethmann-Seifert, A. (ed.) Chapter Heideggers Konzeption des Handelns in Seit und Zeit Suhrkamp, Frankfurt am Main; (1988), 1987, pp. 140-176
  (Giere2008)
Giere, R.N. Nancy Cartwright's Philosophy of Science Hartmann, S. (ed.) Chapter Models, Metaphysics, and Methodology Routledge, London, 2008, pp. 123-133
  (Giere1988)
Giere, R.N. Explaining Science, A Cognitive Approach Chicago UP, Chicago, 1988
  (Haack1998)
Haack, S. Manifesto of a passionate moderate Haack, S. (ed.) Chapter 2: 'We Pragmatists, Pierce an Rorty in conversation' University press, Chicago, 1998, pp. 31-47
  (Hacking1982)
Hacking, I. Philosophy of Science J.A.Cover, M. &. (ed.) Chapter 9 W.W.Norton & Comp. New York, 1998, pp. 1169-1185
  (Heidegger1927)
Heidegger, M. Sein und Zeit Max Niemeyer Verlag, Tübingen (1979), 1927
  (Heidegger1927nl)
Heidegger, M. Zijn en Tijd' vert. Marc Wildschut (ed.) Sun, Nijmegen (1998), 1927
  (Hume1751)
Hume, D. Enquiries concerningthe principles of morals L.A.Selby-Bigge (ed.) Clarendon Press Oxford, 1751
  (Hume1748)
Hume, D. Enquiries concerning human understanding L.A.Selby-Bigge (ed.) Clarendon Press Oxford (1974), 1748
  (Husserl1907)
Husserl, E. Die Idee der Paenomenologie B.II, H. (ed.) Martinus Nijhof (1973), 1907
  (James1909)
James, W. the Meaning of Truth Chapter The Meaning of the Word Truth Havard UP, 1975, pp. 283-285
  (James1907)
James, W. Pragmatism Chapter Lecture VI Pragmatism's Conception of Truth Havard UP(1975), 1907, pp. 95-113
  (Juarrero1999)
Juarrero, A. Dynamics in action MIT press (edition2002), 1999
  (Kant1790)
Kant, I. Kritik der Urteilskraft Fourierverlag(2003), Wiesbaden, 1790
  (Kant1790nl)
Kant, I. Kritiek van de Zuivere Rede vert. Jabik Veenbaas & Willem Visser (ed.) Boom, Amsterdam (2004), 1790
  (Kant1788)
Kant, I. Kritik der praktische Vernunft Fourierverlag(2003), Wiesbaden, 1788
  (Kant1787)
Kant, I. Kritik der reinen Vernunft Fourierverlag(2003), Wiesbaden, 1787
electronic(Kerkhoven)
van Kerkhoven, B. Vagueness Unlimited: In defence of a pragmatical approach 2003
  (King1964)
King, M. Heidegger's Philosophy Basil Blackwell, Oxford, 1964, 1964
  (Kuhn1962nl)
Kuhn, T.S. De structuur van wetenschappelijke revoluties Boom, Amsterdam, 2003
  (Kuipers2008)
Kuipers, T.A. Comparatief realisme Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 2008, Vol. 100/3, pp. 173-200
  (Lakatos1970)
Lakatos, I. Wetenschapsfilosofie en Wetenschapsgeschiedenis vert Karel van der Leeuw (ed.) Boom, Amsterdam, 1970
  (Lakoff1987)
Lakoff, G. Women, Fire and Dangerous Things Chicago UP, Chicago, 1987
  (Leeman1987)
Leeman, A. Klassieke retorica Wolters-Noordhoff; Groningen, 1987
  (Logister2005)
Logister, L. John Dewey, een inleiding tot zijn filosofie Logister, L. (ed.) Damon, Budel, 2005
  (Luijpen1969)
Luijpen, W. Existentiële fenomenologie Spectrum, Utrecht, 1969
  (Lyotard1979)
Lyotard, J.-F. Het Postmoderne Weten vert. Dick Veerman (ed.) Kok Agora Kampen (1987), 1979
  (Levi-Strauss1962)
Lévi-Strauss, C. Het wilde denken vert. J.F. Vogelaar en H. ten Brummelhuis (ed.) Meulenhoff, Amsterdam (1968), 1962
  (Macintyre1999)
Macintyre, A. Dependent Rational Animals Open Court LaSalle, Illinois, 1999
  (Marcel1955)
Marcel, G. L'Homme problematique, (De mens zichzelf een vraagstuk) vert. E.Bongersma (ed.) Erven J Bijleveld, Utrecht (1956), 1955
  (McGee2004)
McGee An encyclopedia of Kitchen science 2004
  (Meyering2001)
Meyering, T. Explaining Beliefs Lynne Rudder Baker and her critics Bransen, J. (ed.) Chapter 7 The Causal Powers of Belief: A Critique of Practical Realism CSLI Publications Stanford Californica, 2001, pp. 119-138
  (Musgrave1989)
Musgrave, A. Phillosophy of Science M.Curd & J.A.Cover (ed.) Chapter NOA's Ark-Fine for Realism W.W.Norton & Comp. New York, 1989, pp. 1209-1225
  (Naess1947)
Naess, A. Elementaire argumentatieleer vert. Solveig Ubbink (ed.) Ambo, Amsterdam (1978), 1947
  (Lemke1972)
van Nauta Lemke ea, H. Grondslagen van de regeltechniek Het Spectrum, Utrecht, 1972
  (Nussbaum1998)
Nussbaum, M. Wat liefde weet, emoties en moreel oordelen Marianne Boenink, v. F. v. Z. (ed.) Boom, Amsterdam, 1998
  (Oger1995)
Oger, E. Kritisch Denkerslexicon Chapter Hilary Putnam Veen, Diemen, 1995
  (Okrent2007)
Okrent, M. Rational Animals Ohio University press, Athens, 2007
  (Okrent1988)
Okrent, M. Heidegger's Pragmatism Cornell University press, Ithaca, 1988
  (Pask1961)
Pask, G. An Approach to Cybernetics, vert. Inleiding tot de cybernetica Het Spectrum 1965, 1961
  (Peirce1998)
Peirce, C.S. The essential Peirce Indiana UP: Bloomington,IN, 1998,
  (Peirce1903)
Peirce, C.S. The Essential Peirce vol 2 Chapter The Maxim of Pragmatism Indiana UP, Bloomington, IN; 1998, 1903, pp. 133-144
  (Perelman1977)
Perelman, C. Retorica en argumentatie vert. Maarten Henket (ed.) Ambo, Amsterdam (1979), 1977
  (Peursen1994)
van Peuren, C. Na het postmodernisme Kok Agora Kampen, 1994
  (Popper:1963)
Popper, K.R. Conjectures and Refutations Routledge, London, 1963 rev. 1972
  (Popper1972)
Popper, K.R. Objective Knowledge Clarendon Press Oxford, 1972
  (Popper1959)
Popper, K.R. The Logic of Scientific Discovery Hutchinson London, 1959
  (Psillos1999)
Psillos, S. Scientific realism Routledge, New York, 1999
  (Putnam1992NL)
Putnam, H. Pragmatisme, een open vraag vert Geritsen Rein 2001 (ed.) Boom, Amsterdam, 1992
  (Putnam1988)
Putnam, H. Representation and Reality MIT press (1991), 1988
  (Putnam1987)
Putnam, H. The many Faces of Realism Open Court LaSalle, Illinois, 1987
  (Putnam1974)
Putnam, H. Mind, Language and Reality; Philosophical papers vol. 2 Putnam, H. (ed.) Chapter 13 Language and reality Cambridge University press (1975), Cambridge, 1974, pp. 272-291
  (Rorty1991)
Rorty, R. Objectivity, Relativism, and Truth Cambridge University press, New York, 1991
  (Rorty1991b)
Rorty, R. Essays on Heidegger and others Cambridge University press, Cambridge, 1991
  (Rorty1990nl)
Rorty, R. Solidariteit of Objectiviteit vert. H.J.Pott, L.C.Sluijs, R. W. (ed.) Boom, Amsterdam, 1990
  (Rorty1989)
Rorty, R. Contingency, irony and solidarity Chapter The Contingency of a liberal community Cambridge University press.,Cambridge NY, 1989, pp. 44-72
  (Rorty1982)
Rorty, R. Consequences of pragmatism University of Minnesota, 1982
  (Rorty1982)
Rorty, R. Consequences of Pragmatism Rorty, R. (ed.) Chapter Introduction The Harvester Press, 1982, pp. xiiv-xlvii
  (Rorty1980)
Rorty, R. Philosophy and the Mirror of Nature Princeton UP, 1980
  (Sainsbury1988)
Sainsbury, R. Paradoxes Cambridge University press, 1988
  (Salmon1972)
Salmon, W. Philosophy of Science eo, W. S. (ed.) Chapter Scientific Explanation Hackett Publishing Comp, Indianapolis/Cambridge, 1972, pp. 7-41
  (Sartre1965)
Sartre, J.-P. Over het existentialisme vert. Caspar Hendriks (ed.) Bruna, Utrecht (1967), 1965
  (Sartre1943)
Sartre, J.-P. L' Etre et le Néan (Being and Nothingness) transl. Hazel E. Barnes (ed.) Methuen & Co ltd, London (1958), 1943
  (Scheer2005)
van der Scheer, L. John Dewey, een inleiding tot zijn filosofie Chapter Wat Ethiek vermag, over de ethiekopvatting van John Dewey Damon, Budel, 2005, pp. 55-76
  (Sluis1998)
van Sluis, J. Leeswijzer bij Zijn en Tijd' Damon, Budel, 1998
  (Stokhof2000)
Stokhof, M. Taal en Betekenis Boom, Amsterdam, 2000
  (Toulmin2001)
Toulmin, S. Terug naar de Rede vert.Maarten van der Marel, P. D. (ed.) Agora Kampen, 2001
  (Vedder2004)
Vedder, B. De voorlopigheid van het denken Peeters, Leuven, 2004
  (Waal2005)
de Waal, F. De aap in ons Contact, Amsterdam, 2005
  (Waal1988)
de Waal, F. Peace among primates Havard UP, 1988
  (Waal1982)
de Waal, F. Chimpansee politiek Brecht, Amsterdam, 1982
  (Wittgenstein1945)
Wittgenstein, L. Philosophical Investigations I eo, G. A. (ed.) Blackwell, Oxford 1958, 1945
  (Wittgentein1922)
Wittgenstein, L. Tractatus Logico-Philosophicus C.K.Ogden (ed.) Routledge, London, 1922
  (Cartwright2008)
Nancy Cartwright's Philosophy of Science Hartmann, S. (ed.) Routledge, London, 2008
  (Meijers2001)
Explaining Beliefs, Lynne Rudder Baker and her critics Meijers, A. (ed.) CSLI Publications, Stanford California, 2001

  De Filosofietuin        van Hans Tromp